Gamle København – fællesblog på Facebook

Gamle København – en brugerdrevet billede & annedote-fællesblog på facebook drevet af Christian Shannon.